Aktuální informace pro studenty

Aktuální informace pro studenty

Výuka 6. ročníku programu Všeobecné lékařství:

předstátnicová stáž Veřejné zdravotnictví a medicínské právo

  • kruhy 6003, 6004 - od 7. 5. 2018 do 18. 5. 2018
  • kruhy 6013, 6014 - od 21. 5. 2018 do 1. 6. 2018

Vždy od 8:30 hod. v posluchárně č.13/1.p., Faustův dům, Karlovo náměstí 40 Předstátnicová stáž je určena vždy pro dané kruhy (účast z jiných kruhů včetně ISP musí být podána a schválena přednostou ústavu nejpozději týden před zahájením stáže).
Absence není povolena

Před konáním poslední SRZk musí mít student splněny všechny předchozí studijní povinnosti, resp. všechny zkoušky.

Termíny SRZk z Veřejného zdravotnictví a medicínského práva:

  • 17. 5. 2018
  • 23. 5. 2018
  • 4. 6. 2018 – 7. 6. 2018 ( výhradně pro kruhy 6003, 6004, 6013, 6014)
  • 18. 6. 2018
  • V době letních prázdnin termíny SRZk vypsány NEBUDOU!
  • 11. 9. 2018

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - VÝUKA V LETNÍM SEMESTRU

Volitelný předmět MEDICÍNSKÉ PRÁVO

Výuka v českém jazyce – letní semestr, zahájení ve středu 21.2.2018 (dále každý druhý týden ve středu) 15:30 – 17:00 hod. ÚVZMP, Karlovo náměstí 40, 1. patro, učebna č. 13
Předpoklad pro udělení zápočtu:
docházka (1 absence), průběžný test, týmový projekt

Volitelný předmět PODPORA ZDRAVÍ

Pro všechny ročníky, 3 vyučovací hod. Každý druhý týden v úterý 13:30 – 16:00 hod.
předmět je ukončen zápočtem - 3 EC;

Předmět je určen studentem všech ročníků i oborů, kteří mají zájem na zlepšení zdraví české populace. Bude zaměřen na objasnění podstaty a významu podpory zdraví v kontextu veřejného zdravotnictví . Bude popsán a diskutován zdravotní stav české populace a související zdravotně rizikové faktory i rizikové skupiny obyvatel. Budou diskutovány příčiny rizikového chování a možné zdravotně politické intervence. Součástí bude seznámení se s příklady dobré praxe v podpoře zdraví ze zahraničí. Zvláštní pozornost bude věnována zdravotně-rizikovému chování českých dětí a mládeže a roli lékařů i ostatních zdravotníků i médií v podpoře zdraví.

n3t.cz - Joomla Webdesign | XHTML 1.0 | CSS 2.0 | Nahoru ^