Aktuální informace pro studenty

Aktuální informace pro studenty

Výuka 6. ročníku programu Všeobecné lékařství:

předstátnicová stáž Veřejné zdravotnictví a medicínské právo

  • kruhy 6005, 6006 - od 8. 1. 2018 do 19. 1. 2018
  • kruhy 6015, 6016 - od 22. 1. 2018 do 2. 2. 2018

vždy od 8.30 hod. v posluchárně č.13/1.p., Faustův dům, Karlovo náměstí 40 Předstátnicová stáž je určena vždy pro dané kruhy (účast z jiných kruhů včetně ISP musí být podána a schválena přednostou ústavu nejpozději týden před zahájením stáže).
Absence není povolena

Před konáním poslední SRZk musí mít student splněny všechny předchozí studijní povinnosti, resp. všechny zkoušky.

Termíny SRZk z Veřejného zdravotnictví a medicínského práva:

  • 24. 1. 2018
  • 1. 2. 2018
  • 5. 2. 2018 – 8. 2. 2018 ( výhradně pro kruhy 6005, 6006, 6015, 6016)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - VÝUKA V LETNÍM SEMESTRU

Volitelný předmět MEDICÍNSKÉ PRÁVO

výuka v českém jazyce – letní semestr, každý druhý týden ve středu
15.30 – 17.00 hod.
Předpoklad pro udělení zápočtu:
docházka (1 absence), týmový projekt

Volitelný předmět PODPORA ZDRAVÍ

Pro všechny ročníky, 3 vyučovací hod. Každý druhý týden v úterý 14.00 – 16.30 hod.
předmět je ukončen zápočtem - 3 EC;

Předmět je určen studentem všech ročníků i oborů, kteří mají zájem na zlepšení zdraví české populace. Bude zaměřen na objasnění podstaty a významu podpory zdraví v kontextu veřejného zdravotnictví . Bude popsán a diskutován zdravotní stav české populace a související zdravotně rizikové faktory i rizikové skupiny obyvatel. Budou diskutovány příčiny rizikového chování a možné zdravotně politické intervence. Součástí bude seznámení se s příklady dobré praxe v podpoře zdraví ze zahraničí. Zvláštní pozornost bude věnována zdravotně-rizikovému chování českých dětí a mládeže a roli lékařů i ostatních zdravotníků i médií v podpoře zdraví.

n3t.cz - Joomla Webdesign | XHTML 1.0 | CSS 2.0 | Nahoru ^